Business Tech
Συμμετοχή Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Καινοτομίας στην Παγκόσμια Σύνοδο WSIS 2023 στη Γενεύη
Στο επίκεντρο ψηφιακές δεξιότητες και πρόσβαση σε συνδεσιμότητα Gigabit
Συμμετοχή Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Καινοτομίας στην Παγκόσμια Σύνοδο WSIS 2023 στη Γενεύη
Καταλυτικής σημασίας η στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για την ψηφιακή μετάβαση

Σε Υπουργική Διάσκεψη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής της Κοινωνίας της Πληροφορίας (World Summit on the Information Society Forum – WSIS 2023) που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) στις 15 Μαρτίου 2023 στη Γενεύη, εκπροσώπησε την Κύπρο ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Στέλιος Χειμώνας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως κινητήριων μοχλών για την επιτάχυνση της επίτευξης των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals – SDGs). Παράλληλα, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές ως προς τη διαμόρφωση της Παγκόσμιας Ψηφιακής Πυξίδας, ενός συνόλου αρχών και πολιτικών που θα διέπουν την οικοδόμηση ενός ψηφιακού μέλλοντος ασφαλούς και επωφελούς για όλους.

Σε παρέμβασή του, ο Δρ Χειμώνας υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης ανθεκτικών ψηφιακών υποδομών και της διασφάλισης καθολικής πρόσβασης σε υψηλές ταχύτητες σύνδεσης με το διαδίκτυο για μία βιώσιμη και δίκαιη ψηφιακή μετάβαση. «Σε αυτό προσβλέπουμε και στην Κύπρο μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων όπως κρατική επιχορήγηση της σύνδεσης των νοικοκυριών με υψηλές ταχύτητες αλλά και της επέκτασης της ανάπτυξης δικτύων σε κάθε γωνιά του νησιού», σημείωσε ο Δρ Χειμώνας.

Για όλους τους πολίτες

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον εξίσου σημαντικό πυλώνα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών, ούτως ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες ανά το παγκόσμιο να διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να αξιοποιούν στο μέγιστο τις ανεξάντλητες δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. «Σε εθνικό επίπεδο», σημείωσε ο Δρ Χειμώνας, «έχουμε καταρτίσει ένα ολιστικό σχεδιασμό, υπό τον συντονισμό του Υφυπουργείου, που προνοεί δράσεις αξίας πέραν των 24 εκατομμυρίων ευρώ από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας αλλά και την οικοδόμηση μίας ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.» «Τέτοιες δράσεις», πρόσθεσε, «περιλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης για το εργατικό δυναμικό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τον γενικό πληθυσμό αλλά και ειδικές ομάδες όπως άτομα τρίτης ηλικίας και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, με τρόπο που να αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση, να καλλιεργούνται οι δεξιότητες του μέλλοντος αλλά και να προωθείται η επαγγελματική κατεύθυνση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Στο πλαίσιο της Συνόδου, συζητήθηκε η πρόταση για τη δημιουργία Συμμαχίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για την Ψηφιακή Ανάπτυξη, ενός δικτύου κρατών και οργανισμών που θα στηρίξει τις προσπάθειες εθνικών οικοσυστημάτων ως προς την ανάπτυξη ικανοτήτων απαραίτητων για να πρωτοστατήσουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. «Η Κύπρος», δήλωσε ο Δρ Χειμώνας, «στηρίζει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφερόμενος σε σημαντικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού και φιλικού προς τις επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, σε άμεση συνάρτηση και με τους στόχους της εθνικής ψηφιακής ατζέντας.