Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Privacy Policy

Η Εταιρεία μας «AMA CONSULTICA LTD» δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο υπ’ αριθ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός»). 
Ο στόχος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική»), είναι να ενημερώσει αναλυτικά τους χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας www.boussiasnews.cy και τις επιμέρους ιστοσελίδες των προϊόντων και υπηρεσιών μας (η ιστοσελίδα www.boussiasnews.cy και οι λοιπές ιστοσελίδες της Εταιρείας μας καλούμενες εφεξής η κάθε μια ξεχωριστά ως «ιστοσελίδα») και όσους κάνουν χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας μας (ενδεικτικά εγγραφή σε συνέδρια, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συμμετοχή σε τελετές απονομής βραβείων, λήψη συνδρομητικών υπηρεσιών, εγγραφή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων/newsletter κλπ.), αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία. 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σάς δίνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας δίδετε ενδεικτικά κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, την επικοινωνία σας μαζί μας, την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μας κλπ. Καθότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία στο μέλλον, σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες όταν αλληλεπιδρούμε μαζί σας, για παράδειγμα, σε ανακοινώσεις που παρέχονται σε ενημερωτικό υλικό μας, ή κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας. 
Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας; 

1.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «AMA CONSULTICA LTD», η οποία εδρεύει στην οδό Μενάνδρου 12, 1066 Λευκωσία, τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22252572 νομίμως εκπροσωπούμενη από την κ. Μαρία Κυριάκου, (εφεξής η «Εταιρεία»). Μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας. 

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας: 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους εξής τρόπους: 
α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο +357 22252572, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 με 17:00 
β) Email στο accounts@boussias.cy 

2. Ποια δεδομένα μου υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία; 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη της είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνον εφόσον εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε και μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, τις παρεχόμενες από την Εταιρεία μας υπηρεσίες, καθώς και να αλληλοεπιδράσετε μαζί μας.   
Για παράδειγμα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, την επικοινωνία σας με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας, την εγγραφή και συμμετοχή σας εκδηλώσεις της Εταιρείας, την εγγραφή σας σε συνδρομητικές υπηρεσίες μας, τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς κλπ. 
Όλως ενδεικτικώς, συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: 
Όταν πραγματοποιείτε την εγγραφή σας σε κάποια εκδήλωση της Εταιρείας, μας χορηγείτε (είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά κατά περίπτωση) στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας και την παρακολούθηση της εκάστοτε εκδήλωσης, όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση), την εταιρεία στην οποία εργάζεστε και θέση εργασίας, στοιχεία τιμολόγησης (Α.Φ.Μ. εταιρείας, αντικείμενο εργασιών επιχείρησης). 
Όταν αιτείσθε τη λήψη κάποιας συνδρομητικής υπηρεσίας (περιοδικό, ενημερωτικό δελτίο κλπ.), μας χορηγείτε (είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά κατά περίπτωση) στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λήψη της υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο), εταιρεία στην οποία εργάζεστε, θέση εργασίας, στοιχεία τιμολόγησης (Α.Φ.Μ. εταιρείας, αντικείμενο εργασιών επιχείρησης). 
Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνό σας. 
Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας, και εφόσον αποδεχθείτε τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, λαμβάνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, τις προτιμήσεις σας και τα προϊόντα/υπηρεσίες που λαμβάνετε από την Εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και τηρούνται ανώνυμα, με τη μορφή στατιστικών στοιχείων. 
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή να υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με την παραγγελία σας, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε το ονοματεπώνυμό σας και κάποιο στοιχείο επικοινωνίας που θα μας δώσετε, προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. 
Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, θα επεξεργαστούμε – κατόπιν συγκατάθεσής σας – το ονοματεπώνυμο και κάποιο στοιχείο επικοινωνίας που θα μας δώσετε για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. 
Όταν κάνετε εγγραφή για να ενταχθείτε στη βάση εμπορικής επικοινωνίας της Εταιρείας μας, συλλέγουμε (είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά στοιχεία κατά περίπτωση) το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνό σας, την εταιρεία στην οποία εργάζεστε, θέση εργασίας. 

3. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομιμοποιητική βάση επεξεργάζεστε τα προσωπικά μου δεδομένα; 

3.1. Επικοινωνία με την Εταιρεία μετά από πρωτοβουλία του χρήστη της ιστοσελίδας 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας χορηγείτε όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας (α) για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αιτήματα επικοινωνίας που μας υποβάλλετε οικειοθελώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας και (β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε συνέχεια της υποβολής του αιτήματός σας κατά τα ανωτέρω μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 
Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε δεδομένα ταυτότητας (το ονοματεπώνυμό σας), δεδομένα επικοινωνίας (η διεύθυνση email και το κινητό σας τηλέφωνο), καθώς και δεδομένα που μας χορηγείτε στο περιεχόμενο του μηνύματός σας (η φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα περιλαμβάνει και ένα πεδίο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει ελεύθερα το μήνυμά του προς την Εταιρεία). 
Σας ενθαρρύνουμε να εισάγετε στην φόρμα επικοινωνίας μόνον εκείνα τα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία και να μην περιλαμβάνετε στο μήνυμά σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (π.χ. δεδομένα υγείας) ή κάθε άλλο στοιχείο το οποίο δεν είναι απολύτως απαραίτητο για το σκοπό της επικοινωνίας με την Εταιρεία. Δεν μπορούμε (και δεν έχουμε υποχρέωση) να ελέγξουμε τη νομιμότητα του περιεχομένου του μηνύματός σας και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματός σας είναι παράνομο ή/και σε περίπτωση που μας χορηγήσετε προσωπικά δεδομένα τα οποία είτε δεν σχετίζονται ή είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό της επικοινωνίας μας μαζί σας. 
Νομιμοποιητική βάση είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη διαχείριση του αιτήματός σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της διενέργειας επικοινωνίας μαζί σας. 
Διευκρινίζεται ότι η αποστολή αιτήματος από εσάς για επικοινωνία δεν αποτελεί εγγραφή σε κάποια βάση newsletter. 

3.2. Εγγραφή και συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Εταιρείας και παροχή συνακόλουθων υπηρεσιών 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας χορηγείτε κατά περίπτωση είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, θέση εργασίας, επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα επιχείρησης, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ., Χώρα, FAX, στοιχεία τιμολόγησης – Α.Φ.Μ.), με σκοπό την εγγραφή και τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις της Εταιρείας (συνέδρια, τελετές απονομής βραβείων και λοιπές εκδηλώσεις). Στον σκοπό αυτό της επεξεργασίας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η λήψη και διαχείριση της αίτησης συμμετοχής, η επικοινωνία μαζί σας για θέματα εγγραφής/ συμμετοχής, η εγγραφή στην εκάστοτε εκδήλωση, η διαχείριση πληρωμών και τιμολογήσεων, η παροχή του συμφωνημένου πακέτου παροχών στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση (π.χ. εστίαση, ενημερωτικό υλικό κτλ.), η διαχείριση αιτημάτων ακύρωσης, αντικατάστασης, υπαναχώρησης, η αποστολή παρουσιάσεων, φωτογραφικού υλικού κτλ., η διαβίβαση δεδομένων συμμετεχόντων στους χορηγούς της εκδήλωσης (μόνον εφόσον έχετε χορηγήσει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας) κλπ. 
Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τα ανωτέρω είναι, κατά περίπτωση: (α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασής μας για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, (β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας προς τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, ενδεικτικά των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων και των διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή, (γ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας για την είσπραξη του τιμήματος συμμετοχής και η ανίχνευση τυχόν απάτης κατά το στάδιο της πληρωμής (προς το συμφέρον και των συμμετεχόντων) και (δ) η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση των δεδομένων σας στους χορηγούς της εκάστοτε εκδήλωσης. 

3.3. Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών σε περιοδικά και ενημερωτικά δελτία (newsletter) της Εταιρείας 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας χορηγείτε κατά περίπτωση είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως προαιρετικά (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, τηλέφωνο επικοινωνίας, εταιρεία και θέση εργασίας, στοιχεία τιμολόγησης, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email έκδοσης & αποστολής ηλεκτρονικού τιμολογίου), με σκοπό την παροχή σε εσάς συνδρομητικών υπηρεσιών της Εταιρείας (έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά και ενημερωτικά δελτία-newsletter). Στον σκοπό αυτόν της επεξεργασίας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διαχείριση της αποστολής ενημερωτικού συνδρομητικού υλικού, η διαχείριση των συνδρομών και των αιτημάτων των συνδρομητών, η διαχείριση ακυρώσεων, υπαναχωρήσεων και λήξης συνδρομής, η επικοινωνία με συνδρομητές στο πλαίσιο της παροχής της συνδρομητικής υπηρεσίας, η διαχείριση πληρωμών και τιμολόγησης, οι ανανεώσεις συνδρομών. 
Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τα ανωτέρω είναι, κατά περίπτωση: (α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασής μας για την παροχή του συνδρομητικού περιεχομένου, (β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, ενδεικτικά των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων και των διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή, (γ) το έννομο συμφέρον για την είσπραξη του τιμήματος συνδρομής και ανίχνευση τυχόν απάτης κατά το στάδιο της πληρωμής (προς το συμφέρον και των συνδρομητών). 

3.4. Εξυπηρέτηση του πελάτη πριν ή μετά την παροχή της υπηρεσίας 
Η επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό αφορά τόσο δεδομένα που μας δίνετε οι ίδιοι, όσο και στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα σε σχέση με εσάς. 
Στον σκοπό αυτόν της επεξεργασίας περιλαμβάνονται η επικοινωνία από τον πελάτη στα μέσα επικοινωνίας της Εταιρείας (συμβατικά μέσα, email ή τηλεφωνικό κέντρο, ή σε πολυμέσα επικοινωνίας ή σε άλλο μέσο, όπως Facebook, LinkedIn, Twitter), η επικοινωνία από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του πελάτη στα στοιχεία που δίνει ο πελάτης, η εξυπηρέτηση του πελάτη γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την Εταιρεία, τις υπηρεσίες της και τα προϊόντα της, τα προγράμματα ή τους διαγωνισμούς που εκάστοτε υλοποιεί, παράπονα ή διευκρινίσεις, εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του χρήστη στην ιστοσελίδα και κατά την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι κατά περίπτωση: 

(α) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών,  (β) η συγκατάθεσή σας για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό εξυπηρέτησης, όταν ζητάτε ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας ή να διαχειριστεί ένα θέμα σας και (γ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης των πελατών της και να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί της, καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους, κάτι που συνιστά και όφελος για τον πελάτη, ευλόγως αναμενόμενο από αυτόν. 

3.5. Εμπορική επικοινωνία και marketing 
Η εμπορική επικοινωνία περιλαμβάνει τη διαχείριση εγγραφής στη λίστα αποδεκτών των newsletter της Εταιρείας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) γενικών και προσωποποιημένων, την αποστολή άμεσης εμπορικής επικοινωνίας μέσω email, τις προτάσεις αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και συμμετοχής σας σε Εκδηλώσεις της Εταιρείας μας και κίνητρα συμμετοχής και αγοράς με βάση τις προτιμήσεις σας, τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τα παρεχόμενα προϊόντα- υπηρεσίες της Boussias,  την άμεση εμπορική προσωποποιημένη επικοινωνία με την αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων με βάση τις προτιμήσεις του πελάτη. 
Η νομιμοποιητική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι: 
(α) στην περίπτωση της αποστολής γενικής εμπορικής επικοινωνίας σε πελάτες της Εταιρείας (ήτοι σε όσους έχουν χρησιμοποιήσει προϊόντα/υπηρεσίες της Εταιρείας – π.χ. συνδρομητικές υπηρεσίες σε περιοδικά και ενημερωτικά δελτία της Εταιρείας, εγγραφή και συμμετοχή σε συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Εταιρείας – ή στο πλαίσιο άλλης συναλλαγής μαζί μας), που αφορά σε ενημέρωση για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. 
(β) στην περίπτωση της αποστολής γενικής εμπορικής επικοινωνίας σε μη πελάτες της Εταιρείας, η συγκατάθεση που χορηγείτε κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας ή σε οποιοδήποτε σημείο επαφής με την Εταιρεία μας. 
(γ) στην περίπτωση της αποστολής εξατομικευμένης, προσωποποιημένης εμπορικής επικοινωνίας σε πελάτες και μη της Εταιρείας, με βάση τις προτιμήσεις σας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της Εταιρείας τα οποία χρησιμοποιείτε, η προηγούμενη συγκατάθεση που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας ή σε οποιοδήποτε σημείο επαφής με την Εταιρεία μας. 

3.6. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
Επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόν στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, email, εταιρεία), τα οποία εσείς μας χορηγείτε κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που διοργανώνει η Εταιρεία μας. 
Ο εν λόγω σκοπός επεξεργασίας περιλαμβάνει τη διαχείριση αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό, την επικοινωνία με τους αιτούντες για ζητήματα συμμετοχής στον διαγωνισμό και διεξαγωγής αυτού, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κλπ. 
Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας. 

3.7. Στατιστική ανάλυση για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών μας 
Επεξεργαζόμαστε προς τον σκοπό αυτόν τα δεδομένα που θα έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο των προηγούμενων σκοπών επεξεργασίας, ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων. 
Ο σκοπός αυτός της επεξεργασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών, την καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση της ιστοσελίδας μας, του περιεχομένου των δικτυακών τόπων, του συνδρομητικού περιεχομένου και των εκδηλώσεων, την έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, την έρευνα και αξιολόγηση προς βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων, την αξιολόγηση για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ., την υιοθέτηση νέων εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών. 
Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς επίσης και για τη βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης και την ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας. 

3.8. Πρόσληψη προσωπικού στην Εταιρεία 
Μέσω της ιστοσελίδας μας www.boussiasnews.cy, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. 
Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για το σκοπό διερεύνησης της πρόσληψής σας, καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό συνέντευξης με υποψήφιο προς εργασία, εφόσον αποφασίσει ότι ο εν λόγω υποψήφιος πληροί (βάσει του βιογραφικού σημειώματος που υποβάλλει στην Εταιρεία) τα κριτήρια για συγκεκριμένη θέση. 
Η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας, κατά τα ανωτέρω, είναι (α) η συγκατάθεσή σας, την οποία μας χορηγείτε κατά την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος και (β) η εκτέλεση σύμβασης, καθότι επεξεργασία αναγκαία στο πλαίσιο πρόθεσης σύναψης σύμβασης εργασίας. 

3.9. Όταν μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε για το μέλλον με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας (βλ. σημείο 1.1. ανωτέρω), καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο λινκ στο email επικοινωνίας (στις περιπτώσεις που η συγκατάθεση αφορά εμπορική επικοινωνία). 

3.10. Όπου νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε (βλ. και άρθρο 5 της παρούσας Πολιτικής) στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η Εταιρεία δικαιούται να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των υποκειμένων. 

4. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου; 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση καθενός από τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω (υπό άρθρο 3), ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής και την υποβολή αιτήματός σας για διαγραφή των στοιχείων σας από τη βάση δεδομένων μας. Επισημαίνουμε ότι κάποια δεδομένα (π.χ. δεδομένα επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης. 
Περαιτέρω, η Εταιρεία θα διατηρήσει, εφόσον απαιτείται, τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτηθεί μέχρις ότου παραγραφούν, βάσει της νομοθεσίας, τυχόν αξιώσεις ή μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση αυτών, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις όπου η τήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου. 

5. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω; 

Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό, στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας: 
α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο +357 22252572, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 με 17:00 
β) Με αποστολή e-mail στο accounts@boussias.cy 
Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 2016/679, είναι τα κάτωθι (υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση δικαιώματος στον Γενικό Κανονισμό): 

  • Δικαίωμα Ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14 Γενικού Κανονισμού) 

  • Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού) 

  • Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού) 

  • Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού) 

  • Δικαίωμα Φορητότητας (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού) 

  • Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού) 

  • Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (άρθρο 22 Γενικού Κανονισμού) 

  • Άρση συγκατάθεσης (opt-out): Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον. 

Εποπτική αρχή: 
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Κύπρο, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dataprotection.gov.cy

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα, οπότε διατηρούμε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος (ή των αιτημάτων σας). Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να σας απαντήσουμε, κατά τα ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας (ή των αιτημάτων σας). 

Σε συνέχεια της υποβολής ενός αιτήματός σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να ζητήσουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το αίτημά σας. 
Επίσης, η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας. 

6. Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους – Διαβίβαση σε τρίτες χώρες 

6.1. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες, όπως είναι όλως ενδεικτικώς εταιρείες παροχής υπηρεσιών email, πλατφόρμες διεξαγωγής εκδηλώσεων, εταιρείες ταχυμεταφορέων κλπ., οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, όπως είναι η λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας μας, η βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και η εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτες, συνεργαζόμενες με εμάς, εταιρείες εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, εφόσον απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνον στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων και οι οποίες αναλαμβάνουν τη λήψη μέτρων ασφαλείας, τα οποία η Εταιρείας μας παρακολουθεί σε τακτική βάση. 

6.2. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

6.3. Μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους παρόχους τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους παρόχους, θα πρέπει να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.  

7. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων μου; 

Η εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα παίρνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να τα προστατεύσει. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει ένας περιορισμένος αριθμός του προσωπικού της εταιρείας και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Οι διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα άτομα και ακολουθώντας διαδικασίες που εναρμονίζονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και εξασφαλίζουν την προστασία τους από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, παραποίηση, απώλεια, κλοπή ή καταστροφή. 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που συνδεθείτε μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας μας σε άλλες ιστοσελίδες όπου η επεξεργασία διενεργείται από άλλες εταιρείες και συνεπώς δεν δύναται να είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων εκεί. Για το λόγο αυτό τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο να ανατρέχετε στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. 

8. Πολιτική Cookies 

8.1. Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να είναι λειτουργική ή πιο αποδοτική, για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, για να σας παρέχουμε τις πλήρεις δυνατότητες της ιστοσελίδας και για να διασφαλίσουμε την ορθή εμφάνιση του περιεχομένου. 
8.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ψηφιακή πλατφόρμα, τα οποία, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως μέσο αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Τα cookies που τοποθετούνται από τον κάτοχο της ιστοσελίδας ονομάζονται “first party cookies”. Τα cookies που τοποθετούνται από άλλους ονομάζονται “third party cookies”. Τα cookies τρίτου μέρους επιτρέπουν την παροχή δυνατοτήτων ή λειτουργιών τρίτου μέρους (όπως αναλυτικά στοιχεία, διαφημίσεις και βίντεο) στην ψηφιακή πλατφόρμα ή μέσω αυτής. Τα μέρη που τοποθετούν τα third party cookies μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας τόσο όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, όσο και όταν επισκέπτεται ορισμένες άλλες ιστοσελίδες. 
8.3. Με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα και τα λειτουργικά session cookies, τα cookies εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να μην αποδεχτείτε τα cookies. Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν μόνον όσα cookies είναι απολύτως τεχνικά και λειτουργικά απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. 
8.4. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ποια κατηγορία cookies εξ αυτών επιθυμείτε να αποδεχθείτε και ποιες όχι (ή να ζητήσετε να μην εγκατασταθούν όσα cookies δεν είναι απολύτως τεχνικά απαραίτητα). 
8.5. Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει αναλυτικά ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα. 

9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα.