Hospitality & Tourism
Λύσεις για έξυπνο εταιρικό στόλο οχημάτων
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ESG
Λύσεις για έξυπνο εταιρικό στόλο οχημάτων
Η ολοένα αυξανόμενη τάση και απαίτηση για υπεύθυνη και ορθολογική λειτουργία από πλευράς επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους και τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance), αγγίζει πλέον κάθε τομέα δραστηριοποίησής τους.

Η ΕΕ έχει ήδη εκπονήσει δομημένη στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της οποίας επενδύει περίπου 350 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα το χρόνο μέχρι το 2030, για να ικανοποιήσει τους στόχους ESG.

Μεγάλοι οργανισμοί, φορείς και εταιρείες αναζητούν τους κατάλληλους τρόπους διαμόρφωσης των επιχειρησιακών μοντέλων λειτουργίας τους, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζουν το σεβασμό προς στο περιβάλλον, την κοινωνία και τις διαφανείς διαδικασίες και αφετέρου να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα και να αυξάνουν το περιθώριο κέρδους τους.

Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα και η ενεργειακή κρίση που γιγαντώθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο, έδωσαν περαιτέρω ώθηση στις επιχειρήσεις, να αναζητήσουν λύσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του στόλου εταιρικών οχημάτων. Υιοθετώντας λύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διασφαλίζουν την ευημερία των οδηγών τους, την αναβάθμιση στον κώδικα δεοντολογίας και λειτουργίας τους αλλά και τη μείωση στο οικολογικό τους αποτύπωμα, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό, χρόνο και χρήμα. Δεν είναι λίγοι, ωστόσο, αυτοί οι οποίοι ενώ έχουν τη διάθεση να κάνουν αλλαγές, εντούτοις δεν ξέρουν από που πρέπει να ξεκινήσουν και πώς να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, προσφέρει πολύτιμες λύσεις στον τομέα ο οποίος διεθνώς έχει επικρατήσει ως Fleet Management. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων λύνει τα χέρια σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα ο οποίος επιθυμεί να αξιοποιήσει τις παρεχόμενες εφαρμογές και να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στην κυπριακή αγορά κυκλοφορούν αντίστοιχες λύσεις όπως το IoT Fleet Control της NEDECO Electronics Ltd. Μέσω μιας εύκολης στη χρήση πλατφόρμας, η κάθε εταιρεία μπορεί να έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία που πηγάζουν μέσα από τη λειτουργία και τη διαχείριση του εταιρικού στόλου οχημάτων της, έτσι ώστε σε πραγματικό χρόνο να έχει την ευχέρεια να λαμβάνει αποφάσεις για βελτιωτικές κινήσεις. Μέσω της εφαρμογής αισθητήρων στα οχήματα, μπορεί να αναβαθμιστεί η ασφάλειά τους αλλά και των οδηγών. Μπορεί επίσης να ελεγχθεί η υπερβολική ταχύτητα, στοιχείο που μειώνει τις πιθανότητες ατυχημάτων και παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η χρήση μαγνητικών ετικετών (magnetic tags) επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση και ταυτοποίηση οδηγού με όχημα. Μέσω της εφαρμογής GPS, η κάθε εταιρεία μπορεί να έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο, για την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τα οχήματά της, ενώ μπορεί να εξάγει αναλύσεις και μετρήσιμα στοιχεία για κάθε οδηγό και κάθε όχημα. Παράλληλα, ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο η κατανάλωση καυσίμων, τα χιλιόμετρα που διανύονται όπως και ο χρόνος οδήγησης, αποτρέποντας την κατάχρηση καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό, κάθε εταιρεία μπορεί να διαμορφώσει τα πλέον αποδοτικά δρομολόγια, τόσο σε ό,τι αφορά την μείωση εκπομπής ρύπων όσο και σε ό,τι αφορά το κόστος σε καύσιμα και χρόνο ανά περίπτωση. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά γίνεται εύκολα μέσω έξυπνων συσκευών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανεξάρτητα από το χώρο που βρίσκεται ο χρήστης, ενώ ειδοποιήσεις και προειδοποιητικά μηνύματα μπορούν να αποστέλλονται ακόμα και σε κινητά τηλέφωνα, σε ειδική εφαρμογή-πλατφόρμα ή και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της NEDECO Electronics Ltd, κ. Λουκιανός Ράφτης, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ευαισθητοποίησης όλων των φορέων, ενώ έστειλε το μήνυμα πως «η αποτελεσματική διαχείριση του στόλου οχημάτων από κάθε επιχείρηση έχει πολλαπλά και αλυσιδωτά οφέλη». Σύμφωνα με τον κ. Ράφτη «η παροχή λύσεων στην κυπριακή αγορά με έμφαση στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής προς όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, βρίσκεται διαχρονικά ψηλά στις προτεραιότητες της NEDECO».

Οι εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης εταιρικού στόλου οχημάτων είναι συνεχείς και οι προοπτικές για τη συγκεκριμένη αγορά διεθνώς είναι τεράστιες, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρατηρείται ετήσια αύξηση της τάξης του 15,5% τα τελευταία χρόνια.