Economy
Η ινδική προεδρία των G20 προωθεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την κοινή ευημερία
Η ινδική προεδρία των G20 προωθεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την κοινή ευημερία
Σε μια εποχή αυξανόμενης πόλωσης και βαθύτερης γεωπολιτικής έντασης, η Ινδία, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και πρόεδρος των G20 (είκοσι πιο ανεπτυγμένων χωρών), έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει την παγκόσμια ατζέντα.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών των ομάδων εργασίας για την εκπαίδευση, τα οικονομικά και την υγεία (συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων οικονομικών, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής), εμπόριο και επενδύσεις, υποδομές, γεωργία και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της κοινής ευημερίας σε αυτόν τον διχασμένο κόσμο. Οι εκπρόσωποι γνώρισαν επίσης την πλούσια κληρονομιά και τον πολιτισμό των πόλεων όπου πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις.

Εκπαίδευση στην παγκόσμια έρευνα και καινοτομία

Υπό την ινδική προεδρία των G20, πραγματοποιούνται διάφορες συναντήσεις ομάδων εργασίας σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο Παιδείας φιλοξένησε τη δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου στο Amritsar του Punjab. Στη συνάντηση συμμετείχαν 58 εκπρόσωποι από 28 χώρες μέλη των G20, φιλοξενούμενες χώρες και οργανισμούς όπως η UNESCO και η UNICEF. Στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και της μάθησης, στη νέα εθνική εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης ικανοτήτων και της μελλοντικής εργασίας παγκοσμίως. Εκτός από το σεμινάριο και το συνέδριο για την προώθηση της καινοτομίας, μια έκθεση πολυμέσων παρουσίασε τις παγκόσμιες ευκαιρίες της Ινδίας για καινοτομία και έρευνα. Η Ινδία ελπίζει ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων. Κάθε χώρα που εκπροσωπείται στο φόρουμ συζήτησης εμφανίζεται ενθουσιασμένη που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και μια νέα προσέγγιση για την απόκτηση βασικής εκπαίδευσης και μαθηματικής γνώσης.

Αειφόρα χρηματοοικονομικά

Από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου, η Ομάδα Εργασίας για τα Αειφόρα Χρηματοοικονομικά πραγματοποίησε τη δεύτερη συνεδρίασή της στο Rajasthan. Στη συνάντηση συζητήθηκαν το σχέδιο εργασίας και τα θέματα προτεραιότητας για το 2023. Μετά τη συνάντηση, ανακοινώθηκε ότι τα μισά από τα καθήκοντα που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης είχαν ολοκληρωθεί. Τα μέλη συμφώνησαν να λάβουν σημαντικά βήματα φέτος, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης οικονομικών πόρων για δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής Τεχνικής Βοήθειας των G20. Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας ο όμιλος συμφώνησε να προχωρήσει πέρα ​​από τα κλιματικά ζητήματα και να επιτρέψει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω δεδομένων και αναφοράς κυρίως για επενδύσεις στη φύση και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Ομάδα πλαισίου

Στις 24-25 Μαρτίου, η ομάδα εργασίας πλαισίου G20 πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντησή της στο Chennai. Στη συνάντηση συμμετείχαν 87 εκπρόσωποι από χώρες μέλη των G20, προσκεκλημένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε συζήτηση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές και τους πληθωριστικούς κινδύνους, την επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των αλλαγών πολιτικής.

Περιβάλλον και κλίμα

Στη δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Σταθερότητας συμμετείχαν περισσότεροι από 130 εκπρόσωποι από 11 προσκεκλημένες χώρες και 14 διεθνείς οργανισμούς και κράτη-μέλη. Το επίκεντρο της συζήτησης ήταν η πρόληψη της υποβάθμισης της γης, η επιτάχυνση της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας, η ενθάρρυνση της αποδοτικότητας των πόρων και η κυκλική οικονομία και η προώθηση μιας βιώσιμης και φιλικής προς το κλίμα γαλάζιας οικονομίας.

Εμπόριο και επενδύσεις

Η Ομάδα Εμπορίου και Επενδύσεων πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση στη Βομβάη με έμφαση στην ανάπτυξη και την ευημερία. Τα μέλη των G20 δήλωσαν την ανάγκη για συλλογική δράση για την ενσωμάτωση της διαφάνειας στο σύστημα των μη δασμολογικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων τυποποίησης παγκοσμίως. Συζητήθηκε επίσης διεξοδικά η σημασία της εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες και τη χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Γεωργία

Η δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Γεωργίας ήταν μια κρίσιμη πρωτοβουλία για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της κατάστασης της αγοράς τροφίμων, καθώς και για τον εντοπισμό των αναγκών ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι χώρες μέλη στη συνάντηση περιέγραψαν συστάσεις για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, την κλιματικά έξυπνη γεωργία, τις αγροτικές αλυσίδες αξίας χωρίς αποκλεισμούς και τα συστήματα τροφίμων καθώς και την ψηφιοποίηση για τον αγροτικό μετασχηματισμό για την κάλυψη των αναγκών και την επίλυση προβλημάτων.

  • G20
  • Ινδία
  • Προεδρία
  • Ινδική Προεδρία