Economy
Σείεται συθέμελα η ΑνΑΔ με πόρισμα για ασυμβίβαστο 8 μελών
Διάγνωση της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου για εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων και συντεχνιών ότι εγκρίνουν προγράμματα για κέντρα κατάρτισης με τα οποία συνδέονται
Σείεται συθέμελα η ΑνΑΔ με πόρισμα για ασυμβίβαστο 8 μελών
Σαν βόμβα στα θεμέλια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σκάει το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου, ότι διοικητικά μέλη «εγκρίνουν προγράμματα για κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που ανήκουν στους ιδίους στη βάση συμφερόντων τους».

Το πόρισμα, κατόπιν καταγγελίας από τον Σύνδεσμο Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, διέγνωσε ότι οκτώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑνΑΔ, που εκπροσωπούν εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες, συνδέονται με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχουν υπηρεσίες συναφείς με τις δραστηριότητες της Αρχής. Συνεπώς, διαγνώστηκε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο.

Ευθέως ασυμβίβαστο
Πρόκειται για παραβίαση του περί ασυμβίβαστου προς την άσκηση των καθηκόντων ορισμένων αξιωματούχων της Δημοκρατίας, ορισμένων επαγγελματικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων τους, νόμων του 2008 έως το 2019. Με βάση το άρθρο 3(1)γ του σχετικού νόμου, «δημιουργείται ευθέως ασυμβίβαστο αναφορικά με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες συναφείς με τις δραστηριότητες της ΑνΑΔ. Είναι παραδεκτό από τα ενώπιον μας στοιχεία ότι μέλη της ΑνΑΔ συνδέονται με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης», σημειώνει η Επιτροπή

Ποιοι έχουν τις θέσεις
Για τις οκτώ θέσεις μελών, το άρθρο 10(1) του περί ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού νόμου του 1999, προνοεί όπως καλύπτονται ως ακολούθως: από δύο εκπροσώπους της ΟΕΒ, ένα του ΚΕΒΕ, ένα της Ομοσπονδίας Εργολάβων Οικοδομών, δύο της ΣΕΚ και δύο της ΠΕΟ. Τα άλλα πέντε διοικητικά μέλη της Αρχής, εκπροσωπούν την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος.

Ζήτημα με τη νομοθεσία
Το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου εγείρει και δεύτερο πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τη νομοθεσία. Όπως συνεπάγεται, το διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ λειτουργεί εξαρχής με το ασυμβίβαστο. «Αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα που δημιουργείται από τη διάγνωση αυτή και που ουσιαστικά ανάγεται στην ίδια τη νομοθεσία», σημειώνει  σχετικά η Επιτροπή.

Το Υπουργείο Εργασίας
Στο περιεχόμενο του πορίσματος παρατίθεται και η θέση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Ζαχαριάδη, πως «με βάση γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας, οι οργανώσεις που συμμετέχουν είναι θέμα που εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του υπουργείου. Η αναφορά του υπουργείου ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο έγινε με βάση τις πρόνοιες του περί ορισμένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου νόμου».

Δικά τους ή κοινοπραξία
Ο Ανδρέας Ζαχαριάδης ανέφερε ακόμα ότι «η Αρχή δεν έχει δικά της κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Εποπτεύει και επιχορηγεί τη λειτουργία και την υποδομή κέντρων κατάρτισης που ανήκουν σε άλλους φορείς». Διευκρίνισε ωστόσο πως εξ όσων γνωρίζει «οι οργανώσεις οι οποίες μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ είτε έχουν δικά τους είτε με κοινοπραξία, εκπαιδευτικά κέντρα».

Για την ιδιότητα μελών
Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε επίσης στην περίπτωση του εκπαιδευτικού κέντρου «Οικοδόμος», το οποίο «ανήκει στην ΠΕΟ και τη ΣΕΚ και επιχορήγησε η ΑΝΑΔ, καθώς και μέρος του εξοπλισμού του». Όπως τονίζει το πόρισμα, «ο Ανδρέας Ζαχαριάδης συμφώνησε ότι τα άτομα που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ δεν είναι υπό την προσωπική τους ιδιότητα, με εξαίρεση εκείνα που ορίζει το κράτος».

0,5% από τους εργοδότες
Ο Δημήτρης Κιττένης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑνΑΔ, ανέφερε στην Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβίβαστου πως «η Αρχή δεν ιδρύει κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης αλλά εγκρίνει την ίδρυσή τους. Επιχορηγεί τον εργοδότη που στέλνει εργοδοτούμενους. Τα κονδύλια καταβάλλονται από τους εργοδότες και είναι 0,5% επί του μισθολογίου».

«Δεν τις εκπροσωπούν»
Ο πρόεδρος της Αρχής, σε ερώτηση για τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις απάντησε: «Η ΣΕΚ, η ΠΕΟ, η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ είναι οργανισμοί, έχουν υπαλλήλους, άρα είναι εργοδότες και στο πλαίσιο αυτό κάνουν προγράμματα για το προσωπικό και τα μέλη τους, χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό όφελος». Ανέφερε όμως ότι τα μέλη συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο υπό την προσωπική τους ιδιότητα και δεν εκπροσωπούν τις οργανώσεις. Έφερε ως παράδειγμα τον Λεωνίδα Πασχαλίδη, ο οποίος εξακολουθεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου παρότι αφυπηρέτησε πριν ένα χρόνο από το ΚΕΒΕ.

Διαφώνησε η Επιτροπή
Το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως «δεν αποδεχόμαστε τη θέση ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑνΑΔ ευρίσκονται εκεί και ενεργούν με την προσωπική τους ιδιότητα. Οι πρόνοιες της νομοθεσίας είναι σαφείς και δεν επιδέχονται άλλη ερμηνεία. Τα μέλη της ΑνΑΔ είναι εκπρόσωποι εργοδοτικών ή εργατικών οργανώσεων είτε της κυβέρνησης».

Το όφελος από τον «Οικοδόμο»
Στο πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου γίνεται αναφορά στο «Οικοδόμος» ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά την εκπαίδευση μελών των δύο μεγάλων συντεχνιών. Είναι παραδεκτό ότι η ΑνΑΔ έχει επιχορηγήσει τον εξοπλισμό του κέντρου με ποσό €117.000. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν συμφέρον ή οικονομικό όφελος από την εκπροσώπησή τους στο διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ».

Σημειώνεται επίσης: «Δεν παραγνωρίζουμε ότι η ΑνΑΔ χρηματοδοτείται από τους εργοδότες. Όμως, ως έχουν τα πράγματα, κάποιοι από τους εργοδότες, αυτοί που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, έχουν τη δυνατότητα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, να καταρτίζουν και να εγκρίνουν προγράμματα επιμόρφωσης αναφορικά με κέντρα που ανήκουν στους ίδιους».

Μετακύλησαν αρμοδιότητες στους λειτουργούς
Ο γενικός διευθυντής της ΑνΑΔ, Γιάννης Μουρουζίδης, απαντώντας στην Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβίβαστου, είπε ότι η αρμοδιότητα για τον τρόπο που εγκρίνονται και επιχορηγούνται τα προγράμματα έχει εκχωρηθεί από το διοικητικό συμβούλιο στον διευθυντή, ο οποίος την έχει εκχωρήσει σε λειτουργούς. Μόνο για υψηλότερα ποσά των €25.000 απαιτείται έγκριση από τον διευθυντή υπηρεσιών κατάρτισης.

Η έγκριση των κέντρων γίνεται από τους λειτουργούς και όχι σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Ο έλεγχος για τις κτηριακές εγκαταστάσεις διεξάγεται από εξωτερικούς αξιολογητές. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου περιορίζονται στην έγκριση σχεδίων. Ο γενικός διευθυντής χαρακτήρισε τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής «αρκετά περίπλοκο».

Για να τονίσει η Επιτροπή στο πόρισμά της, που φέρει την υπογραφή της προέδρου Ηλιάνας Νικολάου: «Η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι ένα αποψιλωμένο διοικητικό συμβούλιο που έχει εκχωρήσει τις βασικότερες αρμοδιότητές του στον γενικό διευθυντή, ο οποίος τις έχει εκχωρήσει σε διοικητικό προσωπικό. Η Αρχή λειτουργεί με περίπλοκο και ανορθόδοξο τρόπο. Δεν γίνονται δεκτές οι θέσεις ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν εγκρίνει, δεν αποφασίζει, δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Σε αυτό εναπόκειται η τελική έγκριση. Πρόκειται για τις βασικές του αρμοδιότητες».

  • ΑΝΑΔ
  • Συντεχνίες
  • εργοδοτικές οργανώσεις
  • Ασυμβίβαστο