Retail
Φρένο στα κέρδη παραγωγών ΑΠΕ, μείωση στον λογαριασμό ρεύματος
Η ΡΑΕΚ έριξε το κόστος αποφυγής στα 11 σεντς την κιλοβατώρα, η ΑΗΚ αγοράζει φθηνότερα την πράσινη ενέργεια από τον Ιούλιο και όπως ενημέρωσε επήλθε μείωση 1,2 σεντς ανά κιλοβατώρα στον λογαριασμό των καταναλωτών
Φρένο στα κέρδη παραγωγών ΑΠΕ, μείωση στον λογαριασμό ρεύματος
Το δικό της λιθαράκι στην προσπάθεια για μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος, έβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την απόφασή της του περασμένου Ιουνίου να περιορίσει το κέρδος των ιδιωτών παραγωγών ΑΠΕ, από τους οποίους αγοράζει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η απόφαση της ΡΑΕΚ δίνει πλέον την ευχέρεια στην ΑΗΚ να αγοράζει από τους συγκεκριμένους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, στην τιμή των 11 σεντς ανά κιλοβατώρα, αντί στα 20-24 σεντς.

Πρόκειται για αισθητή μείωση στο εν λόγω κόστος αποφυγής, που είχε θετική αντανάκλαση για την τσέπη των καταναλωτών καθώς επήλθε μείωση στη χρέωσή τους από τον Ιούλιο και εντεύθεν. Με βάση τα δεδομένα του τρέχοντος Σεπτεμβρίου, η μείωση άγγιξε το 1,2%. Για παράδειγμα, για ένα υποστατικό με κατανάλωση 500 κιλοβατώρων τη διμηνία, ο λογαριασμός θα έρθει κατά 6 ευρώ μειωμένος. Για 800 κιλοβατώρες κατά 9,60 ευρώ και για 1.000 κιλοβατώρες κατά 12 ευρώ φθηνότερος.

Γεγονός που έδωσε ώθηση στην ΑΗΚ για να στηρίξει το επιχείρημα και συνάμα αίτημά της όπως της επιτραπεί να αγοράζει από τους παραγωγούς ΑΠΕ, χωρίς τους ισχύοντες περιορισμούς ώστε να καταστεί ακόμα πιο χαμηλή η τιμή της κιλοβατώρας.

Υπενθυμίζουμε πως η Αρχή δεν έχει το πράσινο φως για να συνάψει σύμβαση με κανένα παραγωγό ΑΠΕ που συμμετέχει στη μεταβατική αγορά ηλεκτρισμού. Προμηθεύεται από τους υπόλοιπους ιδιώτες ΑΠΕ, που έχουν παραμείνει στα σχέδια του υπουργείου Ενέργειας, με ρυθμισμένο το κόστος αποφυγής.

Επιστρέφει το όφελος
«Ναι είναι γεγονός ότι τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2023, η μείωση του κόστους αποφυγής από 21 τα σεντς στα 11 σεντς», μας είπε για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου και πρόσθεσε: «Η ΡΑΕΚ έθεσε ανώτατη τιμή στους παραγωγούς ΑΠΕ όσον αφορά την τιμή της κιλοβατώρας που πωλούν στην ΑΗΚ.  Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΑΗΚ επιστρέφει στους καταναλωτές το όφελος που προκύπτει από την χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μετά από την εφαρμογή της ρυθμιστικής αυτής απόφασης».  

Για να επεξηγήσει ότι «πριν από τη ρυθμιστική αυτή απόφαση, η ΑΗΚ αγόραζε, για παράδειγμα το 2023 την ενέργεια από ΑΠΕ μεταξύ 20-24 σεντς την κιλοβατώρα. Με βάση την απόφαση της ΡΑΕΚ, η αγορά πλέον γίνεται στα 11 σεντς ανά κιλοβατώρα. Με βάση αυτή την εξέλιξη, το όφελος που προκύπτει από τη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για τους διμηνιαίους λογαριασμούς του μηνός Σεπτεμβρίου είναι 1.2 σεντς την κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 1.000 κιλοβατώρες, θα έχει στον λογαριασμό του Σεπτεμβρίου μείωση περίπου 12 ευρώ».

Από ποιους αγοράζει
Για τους ιδιώτες ΑΠΕ από τους οποίους αγοράζει πράσινη ενέργεια η Αρχή, η Χριστίνα Παπαδοπούλου μας ανέφερε: «Η ΑΗΚ αγοράζει ΑΠΕ μόνο από τα σχέδια του υπουργείου Ενέργειας, με εγγυημένη τιμή που είναι στη μεταβατική αγορά. Υπάρχουν και οι παραγωγοί ΑΠΕ που συμμετέχουν στην ανταγωνιστική αγορά. Βασικά είναι ανεξάρτητοι παραγωγοί και πωλούν σε ανεξάρτητους προμηθευτές. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την ΑΗΚ».     

Σήμερα, η ΑΗΚ Προμήθεια αντλεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές γύρω στο 8-10% των αναγκών της για ηλεκτροπαραγωγή, με περιορισμένο πλέον το κόστος αποφυγής στα 11 σεντς την κιλοβατώρα. Το υπόλοιπο ποσοστό 90-92% των αναγκών, μας εξήγησε η Χριστίνα Παπαδοπούλου, η Αρχή το καλύπτει με την αγορά συμβατικών καυσίμων.
 
Ανταγωνιστική αγορά
Σε ό,τι αφορά στο μοντέλο στόχος που αποφάσισε η Πολιτεία να υιοθετήσει και προς εναρμονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Χριστίνα Παπαδοπούλου ξεκαθάρισε εκ νέου τη θέση της Αρχής, λέγοντας: «Η ΑΗΚ θεωρεί πως στόχος όλων των εμπλεκόμενων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού είναι η συμβολή στην όσο το δυνατό χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των καταναλωτών, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».  

Για να συμπληρώσει πως «η ΑΗΚ υποστηρίζει την ταχύτερη δυνατή λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού όπως έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ. Μέσα από την ανοιχτή, διάφανη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και με την ισότιμη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων, θα επιτευχθεί ο κρίσιμος στόχος, δηλαδή να μειωθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή».

Να διεισδύσει στις ΑΠΕ
Η ΑΗΚ επιθυμεί να αρθούν οι περιορισμοί που της επιβάλλονται και παράλληλα να της επιτραπεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ΑΠΕ. «Ο οργανισμός διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ικανότητα να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμβάλλοντας παράλληλα με τον πιο πάνω στόχο, στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και κατ’ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος», πρόσθεσε η Χριστίνα Παπαδοπούλου.  
 
Στα €270 για 800 kwh
Με τα νέα δεδομένα, μετά την εφαρμογή της απόφασης της ΡΑΕΚ, ο συνολικός λογαριασμός ενός οικιακού πελάτη της ΑΗΚ, με κατανάλωση 800 kwh ανά διμηνία, με καταμέτρηση κατά τον τρέχοντα Σεπτέμβριο, υπολογίζεται στα €270, με βάση τα 34 σεντς την κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 1% από τον αντίστοιχο ενδεικτικό λογαριασμό του περασμένου Αυγούστου και οφείλεται στην αύξηση της τιμής των εισαγόμενων υγρών καυσίμων.

  • ΑΗΚ
  • ΡΑΕΚ
  • ηλεκτρικό ρεύμα
  • καταναλωτές
  • ΑΠΕ