Build
Εφτά σενάρια από τον ΚΟΑΓ στην κυβέρνηση για το προσιτό ενοίκιο
Ο οργανισμός τάχθηκε υπέρ της προώθησης του σχεδίου και όχι της κατάργησής του
Εφτά σενάρια από τον ΚΟΑΓ στην κυβέρνηση για το προσιτό ενοίκιο
Υπέρ της προώθησης του σχεδίου προσιτού ενοικίου τάχθηκε με ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει τους τρόπους επίτευξης του στόχου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες του κράτους να συγκρατήσει τις δαπάνες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, δια νόμου αποστολή του ΚΟΑΓ είναι, μεταξύ άλλων, η στέγαση των μέτρια και χαμηλά αμειβόμενων, εκτελώντας μέχρι το 2019 την αποστολή του με την ανέγερση και πώληση μονάδων σε δικαιούχους των στεγαστικών του σχεδίων.

Συμπληρώνεται ότι κατά κανόνα, ο ΚΟΑΓ χρηματοδοτεί τις εργασίες και εκτελεί τα έργα του με ιδία κεφάλαια και χωρίς την οικονομική συνδρομή του κράτους. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτέλεσαν:
Το αρχικό κεφάλαιο του ΚΟΑΓ, το οποίο καταβλήθηκε από το κράτος κατά την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού το 1980.
Το σχέδιο στέγασης χαμηλά αμειβομένων, στο οποίο ο ΚΟΑΓ ήταν φορέας και διαχειριστής και του οποίου η αρχική χρηματοδότηση προήλθε από το κράτος το 2001, αλλά αυτή αποπληρώνεται σταδιακά από τους δικαιούχους που ωφελήθηκαν.
Οι δωρεές που έλαβε ο ΚΟΑΓ από το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το 2019 και με σκοπό να βοηθήσει τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα τα οποία, παρά τις προσιτές τιμές πώλησης του ΚΟΑΓ, ακόμη αδυνατούσαν να αγοράσουν την κατοικία τους, ο ΚΟΑΓ άρχισε τον σχεδιασμό για την ανέγερση μονάδων με σκοπό τη διάθεσή τους με προσιτό ενοίκιο στα πλαίσια του νέου σχεδίου προσιτού ενοικίου.

Το σχέδιο αποτέλεσε επιλογή για τον ΚΟΑΓ λόγω των εισροών και της χρηματοδότησης που ανέμενε από το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα. Ο οργανισμός σημειώνει ότι επειδή επιβιώνει με τις εισροές που έχει από τα έργα που ανεγείρει και πουλάει και χωρίς σταθερή ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση από το κράτος, δεν θα ήταν σε θέση, χωρίς τις δωρεές από το επενδυτικό πρόγραμμα, να χρηματοδοτήσει το σχέδιο προσιτού ενοικίου αφού η εισροή εσόδων από ενοίκια είναι πολύ πιο αργή από την εισροή εσόδων από πωλήσεις.

Προστίθεται ότι ο ΚΟΑΓ άκουσε με ικανοποίηση την πρόθεση της νέας κυβέρνησης για τη διαμόρφωση μίας νέας, σύγχρονης στεγαστικής πολιτικής και κατέθεσε γραπτώς, όταν του ζητήθηκε, τις δικές του κοστολογημένες σκέψεις, απόψεις και εισηγήσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του κράτους να συγκρατήσει τις δαπάνες, αλλά παράλληλα να προσφέρει κοινωνική προστασία, ο ΚΟΑΓ κατέθεσε αριθμό πιθανών σεναρίων (7 συνολικά σενάρια) με μεταβλητές, μεταξύ άλλων, το ύψος της χορηγίας η οποία θα μπορούσε να διατεθεί από το κράτος στον ΚΟΑΓ. Σημειώνεται ότι για σκοπούς πληρότητας, διαφάνειας αλλά και σύγκρισης, ο ΚΟΑΓ κατέθεσε επίσης σενάριο, το οποίο προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει κρατική χορηγία και επομένως ούτε και οποιοδήποτε έργο προσιτού ενοικίου από τον ίδιο.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, ο ΚΟΑΓ είναι της άποψης ότι κατάργηση του σχεδίου προσιτού ενοικίου «μεταβάλλει καθοριστικά τον χαρακτήρα της στεγαστικής πολιτικής και περιορίζει σημαντικά τις στεγαστικές επιλογές που το κράτος προσφέρει στα ευάλωτα κοινωνικά του στρώματα. Επιμένει στην προώθηση του σχεδίου και είναι πρόθυμος να συζητήσει τους τρόπους επίτευξης του στόχου».

Συμπληρώνεται πως ο ΚΟΑΓ υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών τον προϋπολογισμό του για το 2024 και δεν έχει συμπεριληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια λήψεως κρατικής χορηγίας, προσθέτοντας ότι δεν είναι πρόθεση του να προκαταβάλει την οποιαδήποτε βούληση της κυβέρνησης.

Γίνεται παραδοχή πως όντως παρουσίασε ελλειμματικό προϋπολογισμό αφού οι αναμενόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τα αναμενόμενα έσοδα, χαρακτηριστικό κάθε αναπτυξιακού προϋπολογισμού, εφόσον τα έσοδα υπολογίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο και εφόσον πουληθούν μονάδες. Δεν σημαίνει ότι δεν διαθέτει την οικονομική ευρωστία να προωθεί και να υλοποιεί το αναπτυξιακό του πρόγραμμα, σημείωσε.

  • ΚΟΑΓ
  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • προσιτό ενοίκιο