Economy
«Αφήστε τα μετρητά… επενδύστε σε μετοχές»
Τι συστήνει η UBS
«Αφήστε τα μετρητά… επενδύστε σε μετοχές»

Την εκτίμηση ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αρχίσουν σταδιακά να χαλαρώνουν τις νομισματικές συνθήκες θέτει ως βασικό σενάριο για τα επόμενα χρόνια η UBS, κατά το οποίο πιστεύει ότι τα μετρητά θα υποαποδώσουν σε σχέση με άλλες σημαντικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Γι’ αυτό βλέπει υψηλότερες αποδόσεις στις μετοχές.

Οι μελλοντικές αποδόσεις των σταθερών εισοδημάτων (π.χ. ομόλογα) θα συνεχίσουν να βελτιώνονται. Με τη σειρά τους, οι καλές αποδόσεις στις υποκείμενες αγορές μετοχών και ομολόγων θα πρέπει να στηρίξουν τις αποδόσεις των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, προσθέτει η UBS.

Μετρητά

Τα επιτόκια μετρητών είναι επί του παρόντος ελκυστικά, αλλά η UBS πιστεύει ότι είναι πιθανό να μειωθούν το επόμενο έτος. Αναμένει επίσης ότι τα μετρητά, μακροπρόθεσμα, θα υποαποδώσουν έναντι άλλων σημαντικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, ιδίως σε σενάρια στα οποία οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν τη χρηματοπιστωτική καταστολή για να διαχειριστούν το αυξανόμενο βάρος του χρέους.

Η UBS συνιστά στους επενδυτές να διατηρούν μια στρατηγική ρευστότητας όχι περισσότερα από δύο έως πέντε έτη αναμενόμενων καθαρών αναλήψεων χαρτοφυλακίου.

Κρατικά ομόλογα

Οι υψηλές αποδόσεις αποτελούν καλό οιωνό για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μακροπρόθεσμα, με τη UBS να αναμένει επίσης καλές αποδόσεις βραχυπρόθεσμα, καθώς ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη μειώνονται από τα σημερινά επίπεδα. Όμως, ενώ αναμένει ότι οι αποδόσεις θα μειωθούν, εξακολουθεί να αναμένει ότι θα παραμείνουν υψηλότερες από την προ της πανδημίας εποχή, καθώς οι αυξημένες επενδυτικές ανάγκες που σχετίζονται με την αποπαγκοσμιοποίηση, την ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από τον άνθρακα συμβάλλουν σε μεγαλύτερη προσφορά ομολόγων και σε υψηλότερες εκτιμήσεις για το πραγματικό ουδέτερο επιτόκιο.

Πιστεύει ότι αυτό σημαίνει ένα περιβάλλον σταθερών, ελκυστικών συνολικών αποδόσεων για τα κρατικά ομόλογα. 

Πίστωση

Τα πιστωτικά περιθώρια είναι επί του παρόντος σχετικά στενά σε σύγκριση με τα ιστορικά πρότυπα. Αν και η UBS αναμένει ότι τα spreads θα διευρυνθούν βραχυπρόθεσμα, καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, εξακολουθεί να πιστεύει ότι η έκθεση σε πιστωτικά ομόλογα είναι πολύτιμη στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου για να επωφεληθεί κανείς τόσο από τη μεταφορά όσο και από τη διαφοροποίηση.

Οι κίνδυνοι αναχρηματοδότησης, η βραδύτερη ανάπτυξη και η μικρότερη βεβαιότητα για την παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών ενδέχεται να συμβάλουν σε υψηλότερη μεταβλητότητα του σταθερού εισοδήματος τα επόμενα χρόνια, ευνοώντας μια ενεργητική προσέγγιση της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.

Μετοχές

Η UBS αναμένει ότι οι μετοχές θα αποφέρουν την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των κύριων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων κατά την επόμενη δεκαετία. Η συνολική αύξηση των κερδών θα πρέπει να υποστηριχθεί καλά από την ισχυρή ανάπτυξη των εταιρειών που οδηγούν σε τεχνολογικές, ενεργειακές και υγειονομικές ανατροπές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι πιθανό να είναι χαμηλότερες από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία, δεδομένων των υψηλότερων επιτοκίων σε σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Η παγκόσμια διαφοροποίηση θα είναι σημαντική για την πλοήγηση σε έναν κόσμο που αποπαγκοσμιοποιείται. Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών, για παράδειγμα, διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, με τη UBS να αναμένει ότι θα προσφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης κατά την επόμενη δεκαετία.

Εναλλακτικές λύσεις

H UBS εκτιμά ότι η κατανομή ενός 20% σε εναλλακτικές λύσεις σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο θα μπορούσε να αυξήσει τις αναμενόμενες αποδόσεις κατά περίπου 50 μονάδες βάσης ετησίως μακροπρόθεσμα, για ένα ισοδύναμο επίπεδο μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου.

Ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και ελκυστικών αποδόσεων για τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία αποτελεί καλό οιωνό για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, τα οποία πιστεύει ότι θα παραμείνουν σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους πρόσθετους κινδύνους που ενέχουν οι εναλλακτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ρευστότητας, της χρήσης δανεισμού και της μικρότερης διαφάνειας σε σχέση με τις επενδύσεις στη δημόσια αγορά. 

Νομίσματα

Η UBS αναμένει ότι το δολάριο ΗΠΑ θα υποτιμηθεί μακροπρόθεσμα λόγω της αυξημένης αποτίμησής του και των ανησυχιών για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος.

Ωστόσο, η άποψη αυτή αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα επιτόκια του δολαρίου, οπότε οι αναμενόμενες αποδόσεις για τις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων είναι παρόμοιες σε όρους αντιστάθμισης ή μη. Αναμένει επίσης ότι το ιαπωνικό γιεν θα καλύψει τη διαφορά τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της σημαντικής υποτίμησής του.

Εμπορεύματα

Η UBS εκτιμά ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές κατά την επόμενη δεκαετία εν μέσω υψηλότερων δαπανών για το κλίμα, την εφοδιαστική αλυσίδα και την άμυνα. Δεδομένης της κυκλικότητας της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, προτιμά την επένδυση σε εμπορεύματα μέσω ενεργητικών προσεγγίσεων ή μέσω τομέων μετοχών ή σε χώρες και νομίσματα με υψηλή έκθεση σε εμπορεύματα.

Ο χρυσός ξεπέρασε τις προσδοκίες της, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν αντιστάθμιση έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων παρά τα υψηλά επιτόκια. Αντίθετα, οι τιμές του πετρελαίου δεν ικανοποίησαν τις αρχικές της προσδοκίες, αν και οι προσπάθειες του ΟΠΕΚ+ να περιορίσει την προσφορά επέτρεψαν στις τιμές να δοκιμάσουν σχεδόν το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι το τρίτο τρίμηνο.

Ανάπτυξη

Η UBS παραδέχεται ότι ανέμενε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί το 2023. Αυτό συνέβη, αν και όχι τόσο πολύ όσο περίμενε. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα αναπτυχθούν κατά 1,7% το 2023 έναντι της αρχικής της εκτίμησης για 0,4% (και 2,4% το 2022) και οι αναδυόμενες οικονομίες θα αναπτυχθούν κατά 4,3% έναντι της εκτίμησής της για 3,5% (και 4,1% το 2022).

Πληθωρισμός

Επίσης, η εκτίμηση ότι το 2023 ο πληθωρισμός θα μειωνόταν, συνέβη, αν και ελαφρώς λιγότερο από ό,τι περίμενε η UBS. Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θα κλείσει το έτος στο 3,7%, έναντι της αρχικής της προσδοκίας για 3,6%. 

Επιτόκια

Η UBS ανέμενε ότι οι κεντρικές τράπεζες θα ήταν σε θέση να μειώσουν τα επιτόκια μέχρι το τέλος του 2023. Ενώ βρίσκονται στο τέλος ή κοντά στο τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων, οι πιο ισχυρές αγορές εργασίας έχουν αποκλείσει τη χαλάρωση της πολιτικής προς το παρόν. Αναμένει τώρα ότι οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων θα ξεκινήσουν στα τέλη της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού του 2024.

Ομόλογα

Η εκπληκτικά ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και οι αγορές εργασίας επέτρεψαν στις αποδόσεις των ομολόγων να συνεχίσουν να αυξάνονται, σε αντίθεση με τις προσδοκίες της UBS. Θεωρεί ότι οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ θα μειώνονταν από 3,9% το 2022 σε 3% το 2023.

Πηγή: ΟΤ. gr