Economy
Βιωσιμότητα και επιχειρήσεις - Η άποψη ευρωπαίων επιχειρηματιών
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις επενδύουν και στη φιλοσοφία «η ανάληψη δράσης για τη βιωσιμότητα βελτιώνει την κερδοφορία»
Βιωσιμότητα και επιχειρήσεις - Η άποψη ευρωπαίων επιχειρηματιών

Να διατηρήσει ή να αυξήσει τις επενδύσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα μέχρι το 2026, σχεδιάζει το 90% των ευρωπαίων επιχειρηματιών, σύμφωνα με έρευνα της γερμανικής εταιρείας παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού SAP.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην απόφασή τους για περισσότερες πράσινες επενδύσεις, περιλαμβάνουν την ανάγκη τήρησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων των διοικητικών συμβουλίων, με ποσοστό 40%, την επιθυμία να ενισχυθεί ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με 39%, την ευκαιρία ανάπτυξης νέων προϊόντων με 38% και την αύξηση των εσόδων και των κερδών με ποσοστό 37%.

Η βούληση αυτή ακολουθεί την ευρύτερη τάση για στροφή προς τη βιωσιμότητα. Ωστόσο ο Edward Manderson, λέκτορας της οικονομίας περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, δήλωσε ότι «εξεπλάγη από το πόσο διαδεδομένη ήταν η άποψη ότι “η ανάληψη δράσης για τη βιωσιμότητα βελτιώνει την κερδοφορία”».

Προκλήσεις βιωσιμότητας

Σύμφωνα με το Forbes και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, το ερώτημα για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες σήμερα είναι εάν οι προφανείς αλλαγές που επηρεάζουν το περιβάλλον και γίνονται πρωτοσέλιδα σε εβδομαδιαία βάση, θα πρέπει να αρχίσουν να οδηγούν σε αλλαγές χαρτοφυλακίων.

Για τον Andy Baun, διαχειριστή του Impax Large Cap Fund, αξίας 1,4 δισ. δολαρίων, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «ναι». Ο ίδιος πιστεύει ότι η βιώσιμες επενδύσεις είναι η έξυπνη λύση δεδομένης της πραγματικότητας των αλλαγών που συμβαίνουν. «Η καλή επενδυτική οξυδέρκεια καθοδηγείται από τη μετάβαση προς εκεί που πιστεύουμε ότι η οικονομία οδεύει και είναι πολύ σαφές ότι αυτή η επένδυση πρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή», επισημαίνει ο Baun.

Στην ετήσια έρευνά της, η SAP διεξήγαγε έρευνα σε 1.702 ευρωπαίους επιχειρηματίες για να ρίξει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες για την προώθηση των σχεδίων τους για τη βιωσιμότητα, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να αποκτήσει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050.

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ανέφεραν διάφορα εμπόδια στη δράση για τη βιωσιμότητα, όπως δυσκολίες στη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων και του αντίκτυπου στο περιβάλλον, καθώς και έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές πρακτικές και την οργανωτική στρατηγική της επιχείρησής τ0υς.

Και φυσικά, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την έλλειψη χρηματοδότησης. Παρόλα αυτά, μόλις το 13% των εταιρειών δήλωσε ότι συμπεριέλαβε τον οικονομικό διευθυντή του στις αποφάσεις για τη βιωσιμότητα. 

Επενδυτική ευκαιρία

«Δεν είμαι πεπεισμένος ότι πολλοί οργανισμοί έχουν ξεκάθαρη άποψη για την απαιτούμενη επένδυση ή ακόμη και για την οικονομική ευκαιρία που εμφανίζεται μπροστά τους λόγω βιωσιμότητας. Εκεί βρίσκονται τα εμπόδια για τον οικονομικό διευθυντή”, δήλωσε ο Sarwar Khan, παγκόσμιος επικεφαλής της ψηφιακής βιωσιμότητας και των επιχειρήσεων του μεγαλύτερου βρετανικού παρόχου ευρυζωνικών συνδέσεων και κινητής τηλεφωνίας BT.

Καθώς οι παγκόσμιοι κανονισμοί αυστηροποιούνται όσον αφορά τον αντίκτυπο των εταιρειών στο περιβάλλον, η ανάγκη παροχής μεγαλύτερων εταιρικών γνωστοποιήσεων ήταν ένα άλλο εμπόδιο, όπως έδειξε η SAP, ιδίως όσον αφορά τις λεγόμενες εκπομπές Scope 3.

“Οι περισσότεροι οργανισμοί καταλαβαίνουν πλέον ότι το Scope 3 είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να φτάσουν στο πολυπόθητο net zero. Η πορεία τους προς αυτό τον στόχο περνάει μόνο μέσα από πράσινες επενδύσεις», δήλωσε ο Khan.

Το Scope 3

Το Πρωτόκολλο για τα αέρια του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Protocol-GHG) παρέχει πρότυπα και εργαλεία που βοηθούν τις χώρες και τις πόλεις να παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων και κατηγοριοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τρία πεδία. Περισσότερες από 9 στις 10 εταιρείες του Fortune 500 που υποβάλλουν εκθέσεις στον περιβαλλοντικό οργανισμό CDP χρησιμοποιούν το Πρωτόκολλο GHG.

Το πεδίο εφαρμογής 1, γνωστό ως Scope 1, καλύπτει τις άμεσες εκπομπές από ιδιόκτητες ή ελεγχόμενες πηγές. Το πεδίο εφαρμογής 2. το Scope 3, καλύπτει τις έμμεσες εκπομπές από την αγορά και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, θέρμανσης και ψύξης. Χρησιμοποιώντας την ενέργεια, ένας οργανισμός είναι έμμεσα υπεύθυνος για την έκλυση αυτών των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το πεδίο εφαρμογής 3, Scope 3,  περιλαμβάνει όλες τις άλλες έμμεσες εκπομπές που συμβαίνουν στις προγενέστερες και μεταγενέστερες δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Η μέτρηση των εκπομπών στο πεδίο εφαρμογής 3 έχει πολλά οφέλη. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, η πλειονότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι ευκαιρίες μείωσης του κόστους βρίσκονται εκτός των δικών τους δραστηριοτήτων. Η αντιμετώπιση των εκπομπών πεδίου εφαρμογής 3 μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της απεξάρτησης από τον άνθρακα και της αειφορίας ενός οργανισμού.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Εκτός από την ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων κανονιστικών απαιτήσεων, η μέτρηση των εκπομπών Scope 3 επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν πού βρίσκονται οι εστίες εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας τους, ώστε να δώσουν προτεραιότητα στις στρατηγικές μείωσής τους, αλλά και να προσδιορίσουν ποιοι προμηθευτές τους υστερούν όσον αφορά τις επιδόσεις τους σε θέματα βιωσιμότητας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τις ομάδες προμηθειών, ανάπτυξης προϊόντων και προμηθειών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις παρεμβάσεις που μπορούν να επιφέρουν τις σημαντικότερες μειώσεις εκπομπών, να ενθαρρύνουν την καινοτομία για τη δημιουργία πιο βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, και φυσικά να προωθήσουν τη στρατηγική τους για το κλίμα ώστε να δημιουργήσουν πραγματική, ποσοτικοποιήσιμη και ορατή αλλαγή.

Πηγή: ot.gr