Economy
Δεσμεύτηκε για εξοπλιστικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ ο Υπουργός Άμυνας
Δηλώσεις Μιχάλη Γιωργάλα στη Βουλή
Δεσμεύτηκε για εξοπλιστικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ ο Υπουργός Άμυνας

Τη δέσμευση του για αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών στο 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε βάθος πενταετίας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας, μιλώντας κατά την παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το 2024, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα €553,1 εκατομμύρια.

«Είναι προτεραιότητα η άμυνα και είναι δέσμευση το 2%, προσπαθώντας να το υλοποιήσουμε στο βάθος της πενταετίας», υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας, ενώπιων των μελών της Επιτροπής Οικονομικών στην οποία παρευρέθηκαν και τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας.

Αυτός ο στόχος χρειάζεται έναν προγραμματισμό, όπως είπε, έτσι ώστε «να υλοποιηθούν συμβάσεις αμυντικού χαρακτήρα οπλικών συστημάτων και ειδικά σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί διότι βρισκόμαστε στα χρόνια της οικονομίας του πολέμου» και «όλοι τρέχουν να αγοράσουν, οι εταιρείες και οι βιομηχανίες αντιλαμβανόμενες τις ανάγκες ανεβάζουν τις τιμές και έχουν τρέξει τις ημερομηνίες παράδοσης (των εξοπλισμών) πάρα πολύ μπροστά στο χρόνο».

Ο κ. Γιωργάλλας τόνισε ότι το ΥΠΑΜ, «αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η ΕΕ για συνεργασίες - ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε ήδη – προβαίνουμε σε κοινές αγορές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ανέφερε επίσης ότι «την ίδια ώρα σε αυτά που μας αφορούν και στην προσπάθεια να εκσυγχρονίσουμε το οπλοστάσιο της ΕΦ αντικαθιστώντας τα παλαιά που δεν μπορούμε πλέον να τα συντηρήσουμε με κάποιο τρόπο ή δεν θα μπορούμε να τα συντηρήσουμε σε βάθος χρόνου, έχουμε κάνει τον σχεδιασμό μας» στον οποίο προνοείται τι θα πρέπει η ΕΦ να κάνει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια για να μπορέσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτού του ύψους τους προϋπολογισμούς «να φτιάξουμε αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας, την άμυνα».

«Δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, είναι ανάγκη», τόνισε ο Υπουργός Άμυνας και σημείωσε πως «αν δεν το κάνουμε, τότε θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στον κυπριακό λαό γιατί δεν θα διασφαλίζουμε αυτά τα οποία είναι και δικό μας στόχος, η ασφάλεια, η ειρήνη, η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναφέρθηκε σε στόχους για αξιοποίηση των πόρων με «τον πλέον ορθολογικό τρόπο» και στην πολιτική για επίτευξη των στόχων που στηρίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες δράσεων.

Είπε ότι ο πρώτος πυλώνας δράσεων αφορά στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Άμυνας για την ενδυνάμωση και ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύος και στρατιωτικών ικανοτήτων της ΕΦ με στόχο την αποτελεσματική άμυνα της Κύπρου και επαρκή ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών στο σύνολο τους.

Ο κ. Γιωργάλλας σημείωσε ότι η Κύπρος συμμετέχει σε αμυντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ, με την αξιοποίηση κυπριακών βιομηχανιών και πρόσθεσε ότι η δημιουργία εθνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, μπορεί να προσφέρει λύσεις και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Ανέφερε ότι ως Υπουργείο Άμυνας «τηρούμε ενεργό και ουσιαστική παρουσία σε όλα τα όργανα, δράσεις και προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και της PESCO» και σημείωσε ότι «ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται οι συνεργασίες μας (διμερείς, τριμερείς και τετραμερής) με χώρες της περιφέρειας, κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικούς διεθνείς δρώντες στην περιοχή».

Είπε ακόμη ότι στο πλαίσιο της πολιτικής «για σύναψη ισχυρών συνεργασιών και αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου εντάσσεται και η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα, η οποία τέθηκε σε ακόμα πιο γερές βάσεις, μετά και την 1η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2023» και πρόσθεσε ότι «σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εμβάθυνση των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη ψήφιση του νομοσχεδίου East Med Act».

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για προσαρμογή και αύξηση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας της ΕΦ στην κλιματική αλλαγή με περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της αναδυόμενης και υπολογίσιμης πλέον κλιματικής απειλής, ενώ σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα ανέφερε ότι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ψηφιακή μετάβαση του ΥΠΑΜ και της ΕΦ με στόχο «την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των ενόπλων μας δυνάμεων στο νέο απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας».

Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «για να συμβάλουμε στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας, την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο επίτευξης των ευρύτερων ενεργειακών στόχων της Κύπρου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα».

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εφαρμογή, σε έξι στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).

Ανέφερε ότι στον τρίτο πυλώνα δράσεων περιλαμβάνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή μετάβαση του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, «με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των ενόπλων μας δυνάμεων στο νέο απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας».

Σε ό,τι αφορά στην Κυβερνοασφάλεια, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, προβαίνουμε στις απαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό την αναβάθμιση της θωράκισης των αδιαβάθμητων πληροφοριακών του συστημάτων.

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΜ, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι το ΥΠΑΜ έχει δημιουργήσει νέα Διεύθυνση Γενικών Προμηθειών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων η οποία στεγάζει τους τομείς έρευνας και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και Αμυντικής Βιομηχανίας, ενώ αναφέρθηκε στη συνέχιση στη βάση σχεδιασμού της αναβάθμισης των υποδομών της ΕΦ.

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι στο τρέχον έτος το ΥΠΑΜ έχει στηρίξει οικονομικά και διοικητικά τη συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων σε 21 έργα έρευνας και ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Άμυνας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

Σε σχέση με την πρωτοβουλία της Κύπρου για ανθρωπιστικό διάδρομο προς την Λωρίδα της Γάζας, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «είμαστε στην φάση διερεύνησης διαφόρων πραγμάτων» και πρόσθεσε ότι αν και «είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ευτυχώς βρίσκει ανταπόκριση», όπως διαφάνηκε και στο συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Αναφέρθηκε επίσης στην εξωστρέφεια της αμυντικής πολιτικής με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών ώστε να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πρόσθεσε ότι «έχουμε αναπτύξει διμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας με ευρωπαϊκές χώρες» και «αναπτύξαμε και διευρύναμε συνεργασίες με περιφερειακές χώρες».

Εξάλλου, ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος, Γεώργιος Τσιτσικώστας τόνισε πως «η βελτίωση της ΕΦ είναι ένα δεδομένο και βασίζεται στο έργο πολλών ανθρώπων στο παρελθόν, αλλά η βελτίωση δεν πρέπει ποτέ να εξετάζεται μεμονωμένα».

Ο Αρχηγός είπε ότι η βελτίωση «είναι συγκριτικό μέγεθος και έχει σχέση με το πόσο βελτιώνεται ο αντίπαλος μου σε ό,τι έχει σχέση με το εξοπλιστικό αλλά όχι μόνο», προσθέτοντας ότι έχει σχέση και με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού».

Ανέφερε επίσης ότι «έχει ανοίξει το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΦ» και «κάνουμε περισσότερα πράγματα, έχουμε διεθνείς συνεργασίες που δεν είχαμε στο παρελθόν» και πρόσθεσε πως «όσο περισσότερα πράγματα γίνονται τόσο περισσότερο κοστίζουν».

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού του προσωπικού, θέμα που είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τα οικονομικά.

Αναφορικά με τους κανονισμούς για προαγωγές και μεταθέσεις, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι μελετάται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανέλιξη των αξιωματικών του στρατού καθώς και η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου ώστε τα κριτήρια να είναι πιο συγκεκριμένα και μετρήσιμα σε μια νέα διαβάθμιση κρίσης για βαθμό αξιωματικού Συνταγματάρχη και άνω.

Αναφερόμενος στους συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ), ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι «προσπάθεια είναι να φύγουμε από το σημερινό καθεστώς των συμβάσεων και να πάμε σε εργοδότηση η οποία για κάποιους θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και για κάποιους άλλους θα είναι μετάλλαξη σε άλλες υπηρεσίες», ενώ «σε κάποιους άλλους που δεν θα πληρούν τα κριτήρια και θα πρέπει βγουν ξανά έξω στην αγορά εργασίας, θα δίδεται η δυνατότητα να επιμορφωθούν σε κάποια αντικείμενα για να μπορέσουν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας».

«Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τον θεσμό των ΣΥΟΠ ώστε αυτός να είναι ελκυστικός για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε μέσα και να προσελκύσουμε άλλους», υπογράμμισε.

Σε σχέση με τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Λουκά είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η καταβολή του επιδόματος στους Συμβασιούχους υπαξιωματικούς οι οποίοι το δικαιούνται.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «βρισκόμαστε στην περίμετρο πολεμικών συρράξεων και θα πρέπει οι αποφάσεις μας να διέπονται από σοβαρότητα, ωριμότητα και συνέπεια», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο την σχέση και τη συνεργασία μας με την Ελλάδα και θα εκκινήσουμε στην προσπάθεια για την υλοποίηση της συμφωνίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου συντονισμού και διαβούλευσης και αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024 να έχουμε την πρώτη συνάντηση στη Λευκωσία».

«Στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα ημιεπαγγελματικό ευέλικτο στρατό και σε αυτό το επίπεδο η προσπάθεια είναι να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού ξεκινώντας από τη βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ», ανέφερε και εξέφρασε την ελπίδα «σύντομα να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια του σχεδιασμού για τους συμβασιούχους οπλίτες».

Αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων στην βελτίωση των κανονισμών που διέπουν την ανέλιξη των αξιωματικών και υπαξιωματικών «προκειμένου να εμπεδώσουμε την αξιοκρατία και την διαφάνεια τόσο στις προαγωγές, στην ανέλιξη όσο και στις μεταθέσεις του προσωπικού».

Πηγή: ΚΥΠΕ