Economy
Η επόμενη ημέρα για το City και τον χρηματοοικονομικό κλάδο
Η αξιολόγηση της Global Counsel του προγράμματος των Εργατικών στον τομέα της οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Η επόμενη ημέρα για το City και τον χρηματοοικονομικό κλάδο

Η παραδοχή δυσλειτουργίας και αρνητικών επιπτώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μετά το Brexit, καθώς και η ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνης με τις χώρες ΕΕ, ιδίως υπό το πρίσμα των παγκόσμιων κοινών προκλήσεων, επισημάνθηκαν σε πρόσφατο συνέδριο της  Ένωσης Χρηματοπιστωτικού Κλάδου (City UK Annual Conference)  της Βρετανίας.  Το  ΗΒ είναι εξάλλου πρωταρχικά μία οικονομία παροχής υπηρεσιών, με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να αποτελούν περίπου το ήμισυ των βρετανικών εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση της  βρετανικής συμβουλευτικής εταιρεία Global Counsel του προεκλογικού προγράμματος των Εργατικών στον τομέα της οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρεται και σε σημείωμα του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε γενικόλογο και με οριακές διαφοροποιήσεις από το αντίστοιχο πρόγραμμα των Συντηρητικών. Περιορίζεται δε, σε προτεραιότητες όπως η προστασία των καταναλωτών, η πράσινη στέγαση, η βιώσιμη χρηματοδότηση και η προώθηση επενδύσεων. Σημειώνεται ότι, το κείμενο των Εργατικών «Χρηματοδοτώντας την Ανάπτυξη» (Financing Growth), προβλέπει μια ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των βασικών μεταρρυθμίσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κεφαλαιαγορές και τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τον ασφαλιστικό κλάδο. 

Οι Εργατικοί δεσμεύτηκαν, επιπλέον, για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού κλάδου, ενώ ως προτεραιότητα τέθηκε η προγραμματισμένη αναθεώρηση του συστήματος συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν την υιοθέτηση βρετανικής εκδοχής του γαλλικού σχεδίου Tibi (Tibi Scheme), σύμφωνα με το οποίο θα επιλέγονται συνταξιοδοτικά ταμεία για να επενδύσουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων στην προώθηση της καινοτομίας (Venture Capitals), συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του ΗΒ.

Παράλληλα, προτείνεται η  ενίσχυση του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης (sustainable financing) και ανάδειξη του HB ως παγκόσμιου ηγέτη στον εν λόγω τομέα, καθώς ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της χώρας αποτελεί παγκόσμιο περιουσιακό στοιχείο και βασική πηγή επενδύσεων.

Οι Εργατικοί δεν δεσμεύτηκαν ρητά για τη διατήρηση ήδη εφαρμοσμένων πολιτικών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βρίσκονται σε εξέλιξη (Σύμβαση Βασιλείας, κρυπτονομίσματα, πληρωμές). Δεν υπήρξε αναφορά στον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, ενώ οι σκιώδεις υπουργοί έχουν επανειλημμένα αρνηθεί να αποκλείσουν την αύξησή του. Έχουν δε επανειλημμένα επικρίνει την ολιγωρία της συντηρητικής κυβέρνησης ως προς την ρύθμιση των προϊόντων BUY-NOW-PAY- LATER (BNPL). Παρά ταύτα, δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσα νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ εκτιμάται ότι σχετικά μέτρα θα ληφθούν κατά την ψήφιση του επόμενου προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα  αναμένονται μέτρα για την στέγαση και την ενίσχυση της προσφοράς (supply side): ανάδειξη του κόστους των στεγαστικών δανείων, αφενός ως απόδειξη κακοδιαχείρισης της οικονομίας από τη συντηρητική κυβέρνηση, αφετέρου της μείωσής του ως βασική δέσμευση για την επίτευξη οικονομικής σταθερότητας, αντικατοπτρίζοντας την υψηλή πολιτική σημασία που αποδίδεται στα στεγαστικά δάνεια, ειδικά για τους αγοραστές πρώτης κατοικίας.

Η μεταρρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης

Σημαντική θεωρείται η μεταρρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των στεγαστικών έργων και μεγαλύτερων έργων υποδομής. Σύμφωνα με τους Εργατικούς, οι ισχύοντες κανόνες αποτελούν εμπόδιο για την κατασκευή νέων εργαστηρίων βιοεπιστημών, κέντρων δεδομένων (data centers) και μεγάλων εργοστασίων. Ωστόσο, οι Εργατικοί δεν ήταν πολύ συγκεκριμένοι ως προς την ευρύτερη ρυθμιστική ατζέντα, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας. Οι προτάσεις για την ίδρυση ρυθμιστικού Γραφείου Καινοτομίας αποτελούν ένδειξη ότι το Εργατικό κόμμα επιθυμεί να διασφαλίσει τη συμβολή του νέου κανονιστικού πλαισίου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βρετανικής οικονομίας.

Αναμένεται αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την αντιστάθμιση του στενού δημοσιονομικού περιθωρίου. Η εν λόγω αύξηση θα υποστηριχθεί από το «Εθνικό Ταμείο Πλούτου» («National Wealth Fund») και το Ινστιτούτο Πράσινης Χρηματοδότησης («Green Finance Institute- GFI»), το οποίο θα συνδυάζει δημόσια κεφάλαια και επενδύσεις ιδιωτικού τομέα. Ένας άλλος παρόμοιος νέος φορέας που επικεντρώνεται στον ενεργειακό τομέα («GB Energy»), θα αξιοποιήσει επίσης δημόσια κεφάλαια για την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων επιδοτήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αεροδιαστημική, καθώς και ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελούν τομείς προτεραιότητας.

Στον τομέα της πράσινης μετάβασης (Νet Zero), οι  Εργατικοί παρουσιάζονται  «ενωμένοι»  όσον αφορά στην πολιτική για το κλίμα και στη βιώσιμη χρηματοοικονομική πολιτική. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις θέσεις τους. Στόχος τους αποτελεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2030, 5 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με το τρέχον χρονοδιάγραμμα. Η Global Counsel θεωρεί ότι θα ήταν λογικό να συνδεθεί ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) του ΗΒ με αυτόν της ΕΕ, δυνατότητα που δίδεται στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-ΗΒ και είναι προς το συμφέρον του ΗΒ. Σημειώνεται ότι, το ΗΒ έχει δεσμευτεί επί του παρόντος να εφαρμόσει τον εν λόγω μηχανισμό έως το 2027, ένα χρόνο αργότερα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο οποίος αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα, επαναδιατύπωσαν το σχέδιο αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης κατοικιών («Warm Homes») και για το σκοπό αυτό πρόκειται να συνεργαστούν με τράπεζες και κατασκευαστικές εταιρείες. Το εν λόγω πρόγραμμα επιβεβαιώνει την πρόθεση των Εργατικών να επενδύσουν 6,6 δισ. λίρες, για την ενεργειακή αναβάθμιση 5 εκ. κατοικιών, ενώ ευελπιστούν να εισαγάγουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης στον τομέα ιδιωτικών μισθώσεων.

Η γνωστοποίηση των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης καθίσταται υποχρεωτική για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες μέλη του FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index), καθώς καλούνται να δημοσιεύσουν το αποτύπωμα άνθρακα τους και να υιοθετήσουν αξιόπιστες διαδικασίες για τη συγκράτηση της ανόδου παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 1,5° βαθμό Κελσίου.

Ο διάλογος με την ΕΕ

Επιπρόσθετα, αναμένεται ο ρυθμιστικός διάλογος με την ΕΕ. Tο Εργατικό κόμμα φαίνεται να «συμπεριφέρεται σαν τα σύνορα να μην αποτελούν σημαντικό ζήτημα», ωστόσο, σύμφωνα με την Global Counsel, θα απαιτηθεί σύντομα μια δημόσια συζήτηση για τη σχέση με την ΕΕ. Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης ελβετικού τύπου ή ρυθμίσεις ισοδυναμίας είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο.

Οι Εργατικοί εκτιμάται ότι θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν το Μνημόνιο Κατανόησης στον χρηματοοικονομικό τομέα μεταξύ ΕΕ/ΗΒ για τη διευκόλυνση συνεργασίας σε αναδυόμενους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. πράσινη χρηματοδότηση) και τον εντοπισμό ευκαιριών εναρμόνισης μεταξύ ευρωπαϊκών και βρετανικών διατάξεων. Άλλοι τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία με την ΕΕ είναι η άμυνα, το κλίμα και η ενέργεια, ενώ αναμένεται  αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η κυβέρνηση των Εργατικών θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων με την ΕΕ, με σκοπό να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και το διασυνοριακό εμπόριο. 

Πηγή: ot.gr