Hospitality & Tourism
Οι 129 αεροπορικές εταιρείες που «κόπηκαν» από την ΕΕ ως μη ασφαλείς
Απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις προς, εντός και από την ΕΕ
Οι 129 αεροπορικές εταιρείες που «κόπηκαν» από την ΕΕ ως μη ασφαλείς

Συνολικά 129 αερομεταφορείς απαγορεύονται από τον ουρανό της ΕΕ μετά την 43η επικαιροποίηση του νέου καταλόγου ασφαλείας των πτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα στη λίστα των απαγορευμένων εταιρειών είναι 101 αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί σε 15 κράτη, λόγω έλλειψης εποπτείας της ασφάλειας από τις αεροπορικές αρχές των εν λόγω κρατών. Επίσης άλλες 22 αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στη Ρωσία, καθώς και 6 μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες από άλλα κράτη, βάσει σοβαρών ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων που εντοπίστηκαν: Air Zimbabwe (Ζιμπάμπουε), Avior Airlines (Βενεζουέλα), Blue Wing Airlines (Σουρινάμ), Iran Aseman Airlines (Ιράν), Fly Baghdad (Ιράκ) και Iraqi Airways (Ιράκ).

Ιταλία: Αερομεταφορείς εναντίον Μελόνι για το πλαφόν στα ναύλα

Άλλες δύο αεροπορικές εταιρείες υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας και επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις προς την ΕΕ μόνο με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών: Iran Air (Ιράν) και Air Koryo (Βόρεια Κορέα).

Πώς συγκροτείται ο κατάλογος ASL

Ο κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ (ASL) είναι ένας κατάλογος αερομεταφορέων που δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πτήσεων. Απαγορεύεται στους αερομεταφορείς του ASL να εκτελούν πτήσεις προς, εντός και από την ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της υπερπτήσης). Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αερομεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ, για να προειδοποιηθεί το κοινό που ταξιδεύει εκτός της ΕΕ σχετικά με ανησυχίες για την ασφάλεια. Αν οι αρχές ασφάλειας τρίτης χώρας δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εποπτεία της ασφάλειας, τότε είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων όλοι οι μεταφορείς της εν λόγω χώρας.

Η ASL έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας της διεθνούς αεροπορίας. Αυτό ισχύει τόσο για πτήσεις προς την ΕΕ όσο και για αερομεταφορές εκτός της ΕΕ. Ο κατάλογος ασφάλειας πτήσεων θεωρείται επίσης ισχυρό εργαλείο πρόληψης διότι, όταν τίθενται υπό έλεγχο, οι χώρες τείνουν να βελτιώσουν την εποπτεία της ασφάλειας, προκειμένου να μην συμπεριληφθούν οι αερομεταφορείς τους στον κατάλογο.

Τα «δικαιώματα υπεράσπισης» των αεροπορικών εταιρειών

Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν απαγορευθεί ή που διερευνώνται ενόψει ενδεχόμενης απαγόρευσης έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν κάθε έγγραφο που κρίνουν κατάλληλο για την υπεράσπισή τους και να προβούν σε προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις στην ASC και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις, να προσθέσουν νέα στοιχεία στον φάκελό τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να παραστεί σε ακρόαση ενώπιον της ASC, η οποία στη συνέχεια διατυπώνει τη γνώμη της με βάση τις εν λόγω διαδικασίες και το υλικό που υποβλήθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

O κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ

Η τελευταία έκδοση του καταλόγου είναι διαθέσιμη στο κοινό στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στον κατάλογο, ώστε να είναι σε θέση να βοηθούν τους πελάτες τους — τους επιβάτες — να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά τη λήψη ταξιδιωτικών διακανονισμών. Επιπλέον, ο κανονισμός για τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων υποχρεώνει επίσης τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας, τον EASA και τα αεροδρόμια στην επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ να εφιστούν την προσοχή των επιβατών για τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων, τόσο μέσω των ιστοτόπων τους όσο και, όπου αρμόζει, στις εγκαταστάσεις τους.

Ποιο είναι το πρόβλημα ασφάλειας των ρωσικών αεροσκαφών

Όσον αφορά τη συμπερίληψη ρωσικών αεροσκαφών, στον απόηχο του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, περισσότερα από 500 δυτικά κατασκευασμένα και ιδιόκτητα αεροσκάφη υπό μίσθωση σε ρωσικές εταιρείες δεν επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, αλλά κατασχέθηκαν εκ των πραγμάτων και επανακαταχωρίστηκαν παράνομα στο ρωσικό μητρώο αεροσκαφών. Η αξιοπλοΐα των εν λόγω αεροσκαφών εξασφαλίστηκε, μέσω πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, από τις Βερμούδες και την Ιρλανδία ως κράτη νηολόγησης. Το αεροσκάφος δεν διαθέτει πλέον έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και οι ρωσικές αρχές δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την αξιοπλοΐα τους. Η εκμετάλλευση των αεροσκαφών αυτών δεν είναι ασφαλής και, ως εκ τούτου, κάθε ρωσική αεροπορική εταιρεία που εκμεταλλεύεται ένα ή περισσότερα από αυτά τα αεροσκάφη τίθεται στη διάθεση της ASL.

Πηγή: ot.gr