Economy
UBS: Τι αλλάζει στην οικονομική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών
Οι Εργατικοί θα προωθήσουν ένα ευρύ σύνολο στρατηγικών σε διάφορους τομείς της οικονομίας
UBS: Τι αλλάζει στην οικονομική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών

Τις αλλαγές που σηματοδοτεί η ευρεία πολιτική ατζέντα της επόμενης κυβέρνησης των Εργατικών για το Ηνωμένο Βασίλειο εξηγεί με report η ελβετική τράπεζα UBS.

Όπως σημειώνει, το μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο προτάσεων πολιτικής και στρατηγικών που υποστηρίζουν διάφορους τομείς της οικονομίας. Το μανιφέστο βασίστηκε σε πέντε “αποστολές”:

1)  Κίνηση της οικονομικής ανάπτυξης,

2)  Ενίσχυση ενός καθαρού εγχώριου ενεργειακού τομέα,

3)  Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της ασφάλειας,

4) Μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής μέριμνας και εκπαίδευσης και

5) Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εθνικού συστήματος υγείας (NHS).

Ορισμένες από τις βασικές προτάσεις για τη φορολογία περιλαμβάνουν: τερματισμό της φοροαπαλλαγής ΦΠΑ για τα ιδιωτικά σχολεία, τερματισμό των φοροαπαλλαγών για τους μη κατοίκους, παράταση και αύξηση του έκτακτου φόρου για τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα του τέλους χαρτοσήμου για τις αγορές κατοικιών από αλλοδαπούς, κατάργηση της φοροαπαλλαγής για τους μεταφερόμενους τόκους και ανώτατο όριο του συντελεστή φορολογίας εταιρειών στο 25%.

Όσον αφορά στις πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας, οι Εργατικοί έχουν δεσμευτεί να:

1) εισαγάγουν μια νέα βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα περιλαμβάνει ένα νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου (κεφαλαιοποιημένο με 7,3 δισ. λίρες ή 0,3% του ΑΕΠ για τα επόμενα πέντε χρόνια),

2) αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της επανεθνικοποίησης των σιδηροδρόμων (με τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων και συνεπώς χωρίς πρόσθετο κόστος για τους φορολογούμενους),

3) κατασκευάσουν επιπλέον 1,5 εκατομμύριο κατοικίες και να επικαιροποιήσουν το ισχύον σύστημα σχεδιασμού.

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας, το μανιφέστο επιβεβαίωσε τη δέσμευση για τη δημιουργία μιας δημόσιας ενεργειακής εταιρείας (κεφαλαιοποιημένης με 8,3 δισ. λίρες ή 0,3% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του επόμενου Κοινοβουλίου), η οποία σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τα συνδικάτα θα συνεπενδύει σε κορυφαίες τεχνολογίες και θα συμβάλλει στην υποστήριξη έργων έντασης κεφαλαίου.

Τέλος, όσον αφορά στη μελλοντική σχέση με την ΕΕ, οι Εργατικοί απέκλεισαν την επιστροφή στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση ή την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν την εξομάλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και των επενδύσεων με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Για τα περισσότερα μέτρα δαπανών, το μανιφέστο δείχνει μόνο το ετήσιο κόστος στο οικονομικό έτος 2028 (που αντιπροσωπεύει το υψηλότερο ετήσιο κόστος των πολιτικών), το οποίο όπως αναμένουν οι Εργατικοί θα υπερκαλυφθεί από τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν μέσω μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αύξηση συγκεκριμένων φόρων (ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία και τέλος χαρτοσήμου για τους αλλοδαπούς).

Το Πράσινο Σχέδιο Ευημερίας που στηρίζει την “αποστολή της καθαρής ενέργειας” αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω του έκτακτου φόρου στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και εν μέρει μέσω πρόσθετου δανεισμού (κατά μέσο όρο 3,5 δισ. λίρες ή 0,1% του ΑΕΠ) ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια. Συνολικά, η UBS υπολογίζει ότι το ετήσιο κόστος των δεσμεύσεων για δαπάνες που περιγράφονται στο μανιφέστο ανέρχεται σε περίπου 0,4% του ΑΕΠ ετησίως. 

Πηγή: newmoney.gr